OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Úvodná stránka » Ponuka kurzov a cenník

Zoznam kurzov:

Jazyky, ktoré sa u nás môžete učiť ihneď:

🇬🇧🇺🇸🇦🇺🇨🇦

Angličtina

🇪🇸🇦🇷🇨🇱🇨🇺

Španielčina (aj Katalánčina)

🇩🇪🇨🇭🇦🇹

Nemčina

🇫🇷🇨🇦

Francúzština

🇮🇹

Taliančina

🇵🇹

Portugalčina

🇬🇷

Gréčtina

🇸🇰

Slovenčina

🇷🇺 

Ruština

🇵🇱

Poľština

🇨🇳 

Čínština

🇯🇵

Japončina

🇧🇷

Brazílska portugalčina

Ak jazyk, ktorý hľadáte nie je v našej ponuke, dajte nám prosím vedieť. Nájdeme pre Vás možnosti.


Skupinové kurzy v našich učebniach

Maximálny počet študentov v skupine je 6. Cena za kurz je konečná, vrátane študijných materiálov a občerstvenia (káva, čaj, minerálka).

Ak uhradíte dlhšie obdobie ušetríte nám/sebe starosti a navyše získate aj zaujímavú zľavu.

Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymeškané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z nasledujúcej platby.

Kurzy sa konajú aj počas školských prázdnin.

polrok
1x60 min/týždenne                                                                                € 119,00
2x60 min/týždenne   € 189,00
1x90 min/týždenne   € 159,00
2x90 min/týždenne   € 279,00
trimester
1x60 min/týždenne                                                                                €   89,00
2x60 min/týždenne   € 149,00
1x90 min/týždenne   € 179,00
2x90 min/týždenne   € 199,00
mesiac
1x60 min/týždenne                                                                                €   29,00
2x60 min/týždenne   €   49,00
1x90 min/týždenne   €   59,00
2x90 min/týždenne   €   69,00Skupinové kurzy v učebni na Základnej škole

Sme radi,že môžeme ponúknuť kurzy v ZŠ Rovinka aj tento rok. Pre tých, ktorí by chceli deti prihlásiť na kurzy anglického jazyka sme pripravili nové kurzy.

Na kurz je možné sa prihlásiť v ZŠ Rovinka v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku v čase 15:00-17:00 (deti vyzdvihneme z klubu aj prinesieme naspäť do klubu).

Od februára 2017 je možné deti prihlásiť na štúdium aj na ZŠ Dunajská Lužná. Deti si vyzdvihujeme v kluboch a po lekcii ich vrátime do klubu, čiže rodičom nevzniká žiadna starosť navyše.

Skupinky tvoríme podľa ich schopnosti komunikovať v cudzom jazyku (nie iba podľa veku), avšak väčšinou študujú so svojimi rovesníkmi.Flower

Kurzy sú koncipované s dôrazom na komunikáciu a hlavný fokus je, aby deti vedeli vytvárať dhlšie komunikačné jednotky ako slovo, t.j. vety, príbehy/rozprávky a vedeli v cudzom jazyku rozumieť a byť rozumený. Na úlohu im síce dávame napísať vety, príbehy, alebo rozprávky a pod. neočakávame však Vašu spoluprácu. S tým čím si neporadia im pomôžeme my opäť na lekcii, nie je preto potrebné ich kontrolovať dospelými :)

Študovať môžu 1x týždenne – úhrada je 99 €/polrok, alebo 2x týždenne - úhrada je 150€/polrok

Ako novinku ponúkame možnosť študovať aj neobmedzene, hoci aj každý deň a aj na iných kurzoch ako v škole, ako podporu pre nadané deti, ktoré by chceli napredovať rýchlejšie (pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na čísle 0903 392 768).

Úhradu môžete poslať na číslo účtu IBAN: SK7909000000005054070576; SWIFT: GIBASKBX; VS: Rodné číslo dieťaťa; Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa.

Veríme, že detičkám jazykové schopnosti nadobudnuté skoro pomôžu s komunikáciou a umožnia im byť naozaj „svetovými“. My pre to, tak ako vždy, robíme maximum.

Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymešané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z nasledujúcej platby.Skupinové kurzy v Materskej škole

Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť kurzy anglického jazyka aj tento rok v MŠ Rovinka.

Na kurz je možné sa prihlásiť v MŠ Rovinka v popoludňajších hodinách 15:00-15:30, alebo 15:30-16:00 v alternatívach pondelok/streda, alebo utorok/štvrtok. Žiaľ, podľa nového zákona, v štátnej škôlke, krúžková činnosť nie je povolená pred 15:00 a musíme sa prispôsobiť.Cat

Kurzy sú koncipované s dôrazom na komunikáciu a hlavný fokus je, aby si detičky osvojili návyk komunikovať v cudzom jazyku a najmä, aby si k nemu vytvorili veľmi pozitívny vzťah (budú ho ešte potrebovať neskôr). Výučba prebieha formou hry a asistovanej komunikácie. Veľa priestoru je určenému aj pesničkám a riekankám v cudzom jazyku. Deti si osvoja pesničky, riekanky, hry a jednoduché a neskôr aj zložitejšie povely.

V ideálnom stave je detský komunikačný model aktivovaný bez asistencie slovenčiny, preto ak chcete detičky doma „skúšať“ z ich znalosti, prosím nepoužívajte slovenčinu, ako dorozumievací jazyk, ale vhodne uveďte dieťa do anglického prostredia, prípadne použite obrázky, predmety okolo a pod., pretože ak sa napríklad dieťaťa opýtate: „Ako sa povie mačka/včela?“ dieťa si nemusí hneď spomenúť, lebo na to nie je cvičené, avšak ak mu dáte inštrukciu „Walk like a cat!“, alebo „Fly like a bee!“ dieťa hneď vie zareagovať, lebo koncept „cat“ a „bee“ pozná, hoci k nemu nevie priradiť slovenské „mačka“ a „včela“ a tým si neprekladá vety, ale učí sa myslieť v cudzom jazyku a tým sa stáva plnynulejším. Cieľom je, aby deti vedeli vytvárať aj dhlšie komunikačné jednotky ako slovo a vedeli v cudzom jazyku rozumieť a byť rozumený aj bez slovenčiny.

Skupinky tvoríme podľa ich schopnosti komunikovať v cudzom jazyku (nie iba podľa veku), avšak vačšinou študujú so svojimi rovesníkmi.

Študovať budú 2x týždenne po 30 minút úhrada je 13,90 € za mes, alebo 49,90 € za polrok.

beeÚhradu môžete poslať na číslo účtu IBAN: SK7909000000005054070576; SWIFT: GIBASKBX; Názov účtu: SuperJazyk, s.r.o.; VS: Rodné íslo dieťaťa; Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa.

Veríme, že detičkám jazykové schopnosti nadobudnuté v útlom veku pomôžu s komunikáciou a umožnia im byť naozaj „svetovými“. My pre to, tak ako vždy, robíme maximum.

Cena za kurz je konečná, vrátane zápisu a študijných materiálov. Ak uhradíte dlhšie obdobie ušetríte nám/sebe starosti a navyše získate aj zaujímavú zľavu. Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymešané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z nasledujúcej platby.


Individuálny kurz 1:1

Kurz s lektorom t.j. jeden študent na jedného učiteľa = maximálna efektivita.

Máte nestabilné časové požiadavky na výučbu? Potrebujete aby sa lektor prispôsobil Vám a Vašim podmienkam? Chcete napredovať rýchlejšie, tak aby Vás otázky a problémy spolužiakov nespomaľovali v napredovaní?

Znamená to že nemusíte čakať kým môžete vyjadriť svoj názor v cieľovom jazyku a okrem lektora na hodine hovoríte iba vy. Nie je čas na “oddych v kúte” ale výsledkom je rýchlejšie napredovanie a eliminácia opakovania témy pre študentov ktorí “minule chýbali”, či jednoducho nedávali pozor a žiadajú preopakovanie. Taktiež Vás nebudú zdržiavať pomalší študenti, či otravovať tí ukecaní, čo majú vždy čo povedať a nik ich nezastaví…

Naopak, ak máte špeciálne požiadavky, alebo strach z učenia a prejavu pred ostatnými študentami, je tento kurz určený práve Vám, keďže individuálne štúdium jazyka Vám umožní študovať tempom, ktoré vyhovuje iba Vám. Lektor prispôsobí celý kurz iba Vám a Vašim podmienkam a požiadavkám a tak zefektívni štúdium, vynaložené prostriedky, ale hlavne čas potrebný na zvládnutie jazyka.

Zľavená individuálna lekcia 60 min                                                       € 17,90 *
Lekcia 60 min                                                    € 24,90
Lekcia 90 min € 34,90

* zľavená lekcia podlieha podmienkam akciovej ponuky a klient sa prispôsobuje ponuke jazykového centra 


Špecializovaný individuálny kurz, alebo lektor na vyžiadanie

Kurz so špeciálnymi požiadavkami, témou podľa požadovanej špecializácie, alebo lektor "na vyžiadanie" (tj ak si vyžadujete, aby Vás učil iba konkrétny lektor a "nik iný").

Vyučujeme kurzy zamerané buď na obchodnú, alebo právnickú či medicínsku angličtinu. Ponúkame aj špecializované kurzy zamerané na manažment, marketing, ekonomiku, financie, bankovníctvo, prezentácie a iné.

Lekcia 60 min                                                                                           € 34,90
Lekcia 90 min € 49,90


Zrýchlené učenie metódou NLP

Individuálny prístup

Kurz pre všetkých, ktorí v cudzom jazyku potrebujú hmatateľné výsledky a už včera bolo neskoro. Tento kurz je špeciálne určený pre klientov s náročnými časovými podmienkami.

Ak je pre Vás čas najvzáčnejšia komodita objednajte si náš kurz, ktorý využíva princípy zrýchleného učenia. Učíte sa oboma hemisférami v zmenenom stave vedomia, vďaka aplikovaniu poznatkov NLP metódy zameranej na dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov.

60 min lekcia                                                                                           € 60,00
90 min lekcia  € 90,00

  • Platby prosíme uhrádzať na účet:
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu: 5054070576/0900
IBAN: SK7909000000005054070576
SWIFT: GIBASKBX

V poznámke pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa, triedu a obdobie, ktoré hradíte.

Ďakujeme.


Kontakt

SuperJazyk, s.r.o.
Mgr. Peter Majláth
Hlavná 470
900 41 Rovinka

Miletičova 1
821 08 Bratislava
Laurinská 2
811 01 Bratislava
+421 948 888 147
+421 903 392 768
IČO 47 721 413
DIČ 2024 068 497
IBAN:
SK7909000000005054070576

Obľúbené odkazy

TOP produkty