Úvodná stránka » Cenník, GDPR

Počas karantény kvôli korona vírusu využite +50% času pri online výučbe.

Online lekcia je do odvolania o polovicu dlhšia ako náš príspevok ľudskosti;

(teda 60 minút=90 min, 90 min=135 min a pod.)

Navyše, všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Rovinke majú dodatočnú 10% zľavu.

Jazyky, ktoré sa u nás môžete učiť:

Angličtina

Španielčina (aj Katalánčina)

Nemčina

Francúzština

Taliančina

Portugalčina

Gréčtina

Slovenčina

Ruština

Poľština

Čínština

Japončina

Brazílska portugalčina

Ak jazyk, ktorý hľadáte nie je v našej ponuke, dajte nám prosím vedieť. Nájdeme pre Vás možnosti.

 

Skupinové kurzy v našich učebniach

Maximálny počet študentov v skupine je 6. Cena za kurz je konečná, vrátane študijných materiálov a občerstvenia (káva, čaj, minerálka).

Ak uhradíte dlhšie obdobie ušetríte nám/sebe starosti a navyše získate aj zaujímavú zľavu.

Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymeškané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z nasledujúcej platby.

Kurzy sa konajú aj počas školských prázdnin.

polrok
1x60 min/týždenne                                                                                € 119,00
2x60 min/týždenne   € 189,00
1x90 min/týždenne   € 159,00
2x90 min/týždenne   € 279,00
trimester
1x60 min/týždenne                                                                                €   89,00
2x60 min/týždenne   € 149,00
1x90 min/týždenne   € 179,00
2x90 min/týždenne   € 199,00
mesiac
1x60 min/týždenne                                                                                €   29,00
2x60 min/týždenne   €   49,00
1x90 min/týždenne   €   59,00
2x90 min/týždenne   €   69,00Skupinové kurzy na Základnej škole

Deti si vyzdvihujeme v kluboch a po lekcii ich vrátime do klubu, čiže rodičom nevzniká žiadna starosť navyše.

Skupinky tvoríme podľa ich schopnosti komunikovať v cudzom jazyku (nie iba podľa veku), avšak väčšinou študujú so svojimi rovesníkmi.Flower

Kurzy sú koncipované s dôrazom na komunikáciu a hlavný fokus je, aby deti vedeli vytvárať dhlšie komunikačné jednotky ako slovo, t.j. vety, príbehy/rozprávky a vedeli v cudzom jazyku rozumieť a byť rozumený. Na úlohu im síce dávame napísať vety, príbehy, alebo rozprávky a pod. neočakávame však Vašu spoluprácu. S tým čím si neporadia im pomôžeme my opäť na lekcii, nie je preto potrebné ich kontrolovať dospelými :)

Študovať môžu 1x týždenne 60 min – úhrada je 99 €/polrok, alebo 2x týždenne 60 min - úhrada je 150€/polrok

Ako novinku ponúkame možnosť študovať aj neobmedzene, hoci aj každý deň a aj na iných kurzoch ako v škole, ako podporu pre nadané deti, ktoré by chceli napredovať rýchlejšie (pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na čísle 0903 392 768).

Úhradu môžete poslať na číslo účtu IBAN: SK7909000000005054070576; SWIFT: GIBASKBX; VS: Rodné číslo dieťaťa; Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa.

Veríme, že detičkám jazykové schopnosti nadobudnuté skoro pomôžu s komunikáciou a umožnia im byť naozaj „svetovými“. My pre to, tak ako vždy, robíme maximum.

Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymešané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z inej platby.Skupinové kurzy v Materskej školeCat

Kurzy sú koncipované s dôrazom na komunikáciu a hlavný fokus je, aby si detičky osvojili návyk komunikovať v cudzom jazyku a najmä, aby si k nemu vytvorili veľmi pozitívny vzťah (budú ho ešte potrebovať neskôr). Výučba prebieha formou hry a asistovanej komunikácie. Veľa priestoru je určenému aj pesničkám a riekankám v cudzom jazyku. Deti si osvoja pesničky, riekanky, hry a jednoduché a neskôr aj zložitejšie povely.

V ideálnom stave je detský komunikačný model aktivovaný bez asistencie slovenčiny, preto ak chcete detičky doma „skúšať“ z ich znalosti, prosím nepoužívajte slovenčinu, ako dorozumievací jazyk, ale vhodne uveďte dieťa do anglického prostredia, prípadne použite obrázky, predmety okolo a pod., pretože ak sa napríklad dieťaťa opýtate: „Ako sa povie mačka/včela?“ dieťa si nemusí hneď spomenúť, lebo na to nie je cvičené, avšak ak mu dáte inštrukciu „Walk like a cat!“, alebo „Fly like a bee!“ dieťa hneď vie zareagovať, lebo koncept „cat“ a „bee“ pozná, hoci k nemu nevie priradiť slovenské „mačka“ a „včela“ a tým si neprekladá vety, ale učí sa myslieť v cudzom jazyku a tým sa stáva plnynulejším. Cieľom je, aby deti vedeli vytvárať aj dhlšie komunikačné jednotky ako slovo a vedeli v cudzom jazyku rozumieť a byť rozumený aj bez slovenčiny.

Skupinky tvoríme podľa ich schopnosti komunikovať v cudzom jazyku (nie iba podľa veku), avšak vačšinou študujú so svojimi rovesníkmi.

Študovať budú 2x týždenne po 30 minút úhrada je 119 € za polrok.

beeÚhradu môžete poslať na číslo účtu IBAN: SK7909000000005054070576; SWIFT: GIBASKBX; Názov účtu: SuperJazyk, s.r.o.; VS: Rodné íslo dieťaťa; Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa.

Veríme, že detičkám jazykové schopnosti nadobudnuté v útlom veku pomôžu s komunikáciou a umožnia im byť naozaj „svetovými“. My pre to, tak ako vždy, robíme maximum.

Prípadné vymeškané lekcie si študent môže nahradiť s inou skupinou. Vychádzame klientom v ústrety a sme flexibilní, ale skupinové kurzy sú účtované mesačne, alebo polročne (nie jednotlivo za každú lekciu). Kurzovné za vymešané lekcie teda nevraciame a ani nie je možné sumu odpočítať z inej platby.

 

Zrýchlené učenie metódou NLP

Individuálny kurz 1:1

Kurz pre všetkých, ktorí v cudzom jazyku potrebujú hmatateľné výsledky a už včera bolo neskoro. Tento kurz je špeciálne určený pre klientov s náročnými časovými podmienkami.

Ak je pre Vás čas najvzáčnejšia komodita objednajte si náš kurz, ktorý využíva princípy zrýchleného učenia. Učíte sa oboma hemisférami v zmenenom stave vedomia, vďaka aplikovaniu poznatkov NLP metódy zameranej na dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov.

Kurz s lektorom t.j. jeden študent na jedného učiteľa = maximálna efektivita.

Máte nestabilné časové požiadavky na výučbu? Potrebujete aby sa lektor prispôsobil Vám a Vašim podmienkam? Chcete napredovať rýchlejšie, tak aby Vás otázky a problémy spolužiakov nespomaľovali v napredovaní?

Znamená to že nemusíte čakať kým môžete vyjadriť svoj názor v cieľovom jazyku a okrem lektora na hodine hovoríte iba vy. Nie je čas na “oddych v kúte” ale výsledkom je rýchlejšie napredovanie a eliminácia opakovania témy pre študentov ktorí “minule chýbali”, či jednoducho nedávali pozor a žiadajú preopakovanie. Taktiež Vás nebudú zdržiavať pomalší študenti, či otravovať tí ukecaní, čo majú vždy čo povedať a nik ich nezastaví…

Naopak, ak máte špeciálne požiadavky, alebo strach z učenia a prejavu pred ostatnými študentami, je tento kurz určený práve Vám, keďže individuálne štúdium jazyka Vám umožní študovať tempom, ktoré vyhovuje iba Vám. Lektor prispôsobí celý kurz iba Vám a Vašim podmienkam a požiadavkám a tak zefektívni štúdium, vynaložené prostriedky, ale hlavne čas potrebný na zvládnutie jazyka.

Lekcia 60 min    € 30
Lekcia 90 min                                                    € 40
Lekcia 120 min € 50
 • Platby prosíme uhrádzať na účet:
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu: 5054070576/0900
IBAN: SK7909000000005054070576
SWIFT: GIBASKBX

V poznámke pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa, triedu a obdobie, ktoré hradíte.

Ďakujeme.

 

GDPR:

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

I. Prevádzkovateľ

Superjazyk, s.r.o.

so sídlom:

Hlavná 470

900 41 Rovinka

IČO: 47 721 413

konateľ.: Mgr. Peter Majláth

 e-mailový kontakt: superjazyk@gmail.com

tel: +421 903 392 768

Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov: Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právne základy na spracovávanie osobných údajov o zákazníkoch, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej len dotknuté osoby) sú:

 1. Plnenie požiadaviek dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy ako napr. požiadaviek ohľadne informácií resp. cenových ponúk, prihlásenia sa k odberu noviniek alebo objednávok;
 2. Plnenie povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
 3. Riadenie vzťahov so zákazníkmi ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa;
 4. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa týkajúci sa priameho marketingu;
 5. Súhlas dotknutej osoby, ak je potrebný na:
 •           a. zasielanie priameho digitálneho marketingu
 •           b. lokalizáciu dotknutej osoby
 •           c. zhromažďovanie údajov o používaní internetových alebo mobilných služieb Prevádzkovateľa pomocou súborov cookies, reklamných ID resp. ďalších podobných sledovacích technológií na účely definované v tejto politike
 •           d. ďalšie účely určené zákonom.

Osobné údaje sa spracovávajú na nasledujúce účely:

 • vytváranie, riadenie a budovanie zákazníckych účtov a vzťahov
 • marketing, ponúkanie, sprostredkovanie, realizácia a rozvoj rozličných služieb súvisiacich s výkonom predmetu podnikania Prevádzkovateľa
 • získavanie kreditov a fakturácia, sledovanie a prijímanie platieb
 • komunikácia so zákazníkom vrátane spätnej väzby a prieskumov spokojnosti zákazníkov;
 • cielené umiestňovanie a realizácia priameho marketingu e-mailom, telefonicky a digitálne vrátane digitálnej reklamy (reklama na internete a v mobilných službách)
 • prieskumy verejnej mienky, všeobecné a marketingové prieskumy
 • propagačné lotérie a súťaže
 • vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít
 • zisťovanie a vyšetrovanie podvodov a ďalších trestných činov a príslušná prevencia
 • vypracovávanie analýz, skúmanie profilov, segmentácia a štatistiky na vyššie uvedené účely

Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10+ rokov po jej skončení.

Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o naše služby, registrovali sa na nami poskytované služby, odber noviniek a.i. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: superjazyk@gmail.com. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou našich marketingových e-mailov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 • V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

Vykonávame bezpečnostné opatrenia, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán. Citlivé dáta (čísla platobných kariet apod.) nie sú ukladané na naše servery.

Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Cookies

Súbory cookie            
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?            
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?       
Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

 1. na zapamätanie si používateľských nastavení,
 2. pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
 3. pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?     
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?          
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti, preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás.

Ak sa zmenia podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Uvedené podmienky sú platné od 20.5.2018.  

 


Kontakt

SuperJazyk, s.r.o.
Mgr. Peter Majláth
Hlavná 470
900 41 Rovinka

Miletičova 1
821 08 Bratislava
+421 948 888 147
+421 903 392 768
IČO 47 721 413
IČ DPH 2024 068 497
IBAN:
SK7909000000005054070576

Obľúbené odkazy